Kylmaskiner

Olika anläggningsapplikation och olika behov hos anläggningsägare, gör att det alltid kommer att finnas behov av olika köldmedier som kan tillfredsställa dessa behov. Efterfrågan av köldmedier med olika egenskaper har därför blivit omfattande. Tack vare det har vi fått ett stort kunskapsområde och arbetar idag med syntetiska köldmedier, ammoniak, CO2 och även propan.

F-gasförordningen styr hanteringen av florerande växthusgaser, som också kallas syntetiska köldmedier, eller t.o.m. freoner. De naturliga köldmedierna, ammoniak, co2 samt kolväten (bl.a. propan) regleras inte av F-gasförordningen. F-gasförordningen ifrån 1 januari 2015 innehåller krav som påverkar branschen och kylaggregat med framför allt R404A och R507A, till att börja med.

Fr.o.m. 1/1-2020 får vi inte fylla på kylaggregat med köldmedium som har ett GWP värde som är 2500 eller högre, med en total växthuspåverkan av 40 ton co2e. Förenklat innebär detta att kylaggregat med R404A eller R507A och en fyllnadsmängd på ca. 10kg ej får fyllas på. På hemsidan Alltomfgas.se finns bra och tydlig information.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.